ANALYZE &
STRATEGY

Analyser udgør en struktureret tilgang til vurdering af data. Afhængigt af dine behov tilbyder vi en række analyser, der sikrer, at dine beslutninger er databaserede og tager højde for kendte risici og investeringer, samt at forretningen matcher dit formål.

Med det rette datagrundlag kan en effektiv go-to-market strategi udformes, hvilket sikrer, at din forretningsmodel for din Amazon-investering er optimal. Dette giver dig et klart overblik over, hvordan det påvirker din organisation, dine salgskanaler & deres indbyrdes samspil.

QUICK
CHECK

QUICK
CHECK

QUICK
CHECK

Få en detaljeret Outside-In vurdering af din Amazon-forretning, baseret på nøgleparametre som produktlistinger, SEO-niveau, konverteringsrate, kundeanmeldelser, samt marketing & branding.

Du modtager et skematisk overblik, der vurderer din performance og identificerer udviklingsmuligheder med en samlet score.

Denne score fremhæver direkte og konkrete optimeringspunkter for din Amazon- forretning.

Analysen fokuserer på din virksomhed og, efter ønske, også på dine konkurrenters, for at synliggøre dine forretningsmæssige fordele og potentielle trusler.

MARKEDS-
ANALYSE

MARKEDS-
ANALYSE

MARKEDS-
ANALYSE

Amazon markedet analyseres for
afsætningspotentiale for din virksomhed i…

01   Relevante kategorier

02   Trafiksøgninger på generiske søgeord

03   Prispunkter

04   Konkurrenter

05   Investeringsbehov

Du får en detaljeret rapport, der klarlægger potentialet i dine forretningsområder, identificerer markedsbarrierer og skitserer investeringsbehovet for at etablere en Amazon forretning i det pågældende marked.

Denne analyse er skræddersyet til at imødekomme din virksomheds ønsker, struktur og ressourcer, så du kan udforme en velinformeret go-to-market strategi.

REVIEWS-
ANALYSE

REVIEWS-
ANALYSE

REVIEWS-
ANALYSE

Tag pulsen på markedet og lær af kundeanmeldelser på Amazon! Anmeldelserne giver indsigt i, hvordan kunderne værdsætter de produkter, de køber.

Denne analyse indsamler både positive & negative kundeoplevelser, forslag til produktforbedringer og meninger om prisfastsættelse.

Med dybdegående analyse af tusindvis af anmeldelser får du konkrete forslag til, hvordan du kan styrke dine konkurrencefordele og udvikle produkter. Disse forslag kan anvendes til at finjustere både eksisterende produkter, analysere konkurrenters tilbud eller optimere nye produkter i din produktportefølje

chat gpt reviews analysis

SØGEORDS-
ANALYSE

SØGEORDS-
ANALYSE

SØGEORDS-
ANALYSE

SEO er fundamentet for, hvordan dine produkter bliver fundet organisk på Amazon, og spiller en central rolle i dine kampagner.

Denne analyse undersøger, hvordan lignende produkter opdages af kunder på Amazon, hvilke der fører til køb, og hvad omkostningerne per klik er for relevante søgeord.

Analysen udføres ved hjælp af tredjepartsværktøjer fra Amazon, Amazon Brand Analytics og generiske søgninger på Amazon.

I visse tilfælde kan Google-analyser også anvendes, især på markeder, hvor Amazon-værktøjerne ikke leverer tilstrækkelige data for en realistisk analyse. Resultaterne fra søgeordsanalysen bruges til at optimere produkttekster, billedtekster, metatekster & din kampagnestrategi.

KAMPAGNE-
ANALYSE

KAMPAGNE-
ANALYSE

KAMPAGNE-
ANALYSE

Amazon-kampagner kombinerer velkendte digitale markedsføringsværktøjer på én platform, både internt på Amazon og eksternt.

Sponsorerede produktkampanger (SP)

Sponsorerede brandkampagner (SB)

Sponsorerede displaykampagner (SD)

Audience
Targeting (SD)

01   For at analysere dine kampagner kræver det adgang til dit Amazon kampagne modul og tilslutning af relevante tredjepartsværktøjer.

02   Denne dybdegående gennemgang afdækker upper funnel- og retargeting-effekter, nøgletal og optimeringsmuligheder.

03   Resultaterne præsenteres med forslag til budgetbesparelser, ændringer i fokus, investeringsmuligheder og strukturoptimeringer.

PRODUKT
KALKULATIONER

PRODUKT
KALKULATIONER

PRODUKT
KALKULATIONER

Har dine produkter et økonomisk potentiale?

Uanset strategi, hensigt og markedsanalyser, så afhænger din Amazon forretning af om dine produkter har et økonomisk grundlag.

Denne analyse dykker ned i dine produkters økonomi, fra vejledende udsalgspris til dækningsbidrag, og tager højde for prisjusteringer, rabatter, vareforbrug, transport, lageromkostninger, returneringsomkostninger, andre omkostninger og markedsføring.

Nøgletalsberegninger bruges til at vurdere tilbagebetalingstiden for investeringer samt de ledelsesmæssige og organisatoriske ressourcer, der kræves.

produkt kalkulationer

FORRETNINGS-
ESTIMERING

FORRETNINGS-
ESTIMERING

FORRETNINGS-
ESTIMERING

Med grundige markedsanalyser, SEO-analyser og produktkalkulationer udarbejdes en detaljeret 24-måneders forretningsprognose for din Amazon forretning.

Denne prognose giver et kvalificeret estimat over forventet omsætning, omkostninger, markedsføringsinvesteringer og dækningsbidrag 3.

Nøgletallene fra estimatet bliver anvendt som måltal for din forretning og justeres løbende i takt med, at estimaterne sammenlignes med de realiserede tal.

FORRETNINGS-
ANALYSE

FORRETNINGS-
ANALYSE

FORRETNINGS-
ANALYSE

Denne analyse giver en omfattende gennemgang af din Amazon-forretning, herunder compliance, indstillinger, health score, produktlistinger, økonomi, aktiviteter og markedsføringsindsats. Den tilbyder en ‘inside outvurdering af risici og muligheder for optimering.

Med rapporten får du værdifulde indsigter, der kan hjælpe dig med at undgå potentielle problemer, der kan føre til lukning af din Amazon-konto eller fjernelse af dine produkter, samt forslag, der kan øge din rentabilitet.

DUE
DILIGENCE

DUE
DILIGENCE

DUE
DILIGENCE

Er du involveret i en købs- eller salgsproces, hvor en Amazon Seller-konto indgår som en del af due diligence, eller ønsker du at få vurderet værdien af din Amazon Seller-konto?

Processen hos SUBSTANT støtter både dig og din finansielle rådgiver med en struktureret gennemgang, der omfatter fire moduler med detaljerede punkter for hver.

Denne metode sikrer en grundig analyse af kontoens styrker og svagheder samt en potentiale- og risikoanalyse.

Med Due Diligence-rapporten kan den opbyggede værdi dokumenteres, og potentialet samt risici kan vurderes nøjagtigt.

jan pipper due diligence amazon

MÅL &
INVESTERING

MÅL &
INVESTERING

MÅL &
INVESTERING

Når du overvejer nye projekter som en ny salgskanal eller eksport, er det vigtigt at have en klar grund til at investere, afsætte ressourcer og involvere ledelsen i organisationen.

Spørgsmålet er derfor… Hvad er væsentligt for dig og din virksomhed, og hvor ligger væsentligheden?

I første del af strategiarbejdet udfordres du på dette, og dine svar danner grundlaget for analyser, der understøtter din vurdering.

Med denne første del af strategiarbejdet får du en afdækning af formålets væsentlighed for din virksomhed inden for toplinje, bundlinje, ressourcer og investeringer.

GO-TO-MARKET
STRATEGI

GO-TO-MARKET
STRATEGI

GO-TO-MARKET
STRATEGI

Baggrunden for at starte din Amazon-forretning kan være flere og kan inddeles i følgende strategiske grupper:

money
graph
money

Profitskabende

Brandopmærksomhed

Produktilstedværelse

Salgskanalskabende

D-2-C transformering

Profitskabende

Brandopmærksomhed

Produktilstedværelse

graph

Salgskanalskabende

D-2-C transformering

01 PROFITSKABENDE

Salgskanalen kan stå alene eller indgå i en omnichannel-strategi. Amazon-forretningen optimeres supereffektivt med fokus på at maksimere profit gennem produktudvikling, emballageoptimering, grafisk indhold (branding), tekstuelle elementer, logistik, markedsudvikling, markedsføring mv.

02 BRANDOPMÆRKSOMHED

Amazon anvendes som platform til at øge kendskabet til dit brand blandt millioner af forbrugere og virksomheder. Indhold og brandelementer optimeres, så den visuelle identitet matcher din brandidentitet og understøtter både din virksomhed og dine forhandlere på Amazon.

money

01 PROFITSKABENDE

Salgskanalen kan stå alene eller indgå i en omnichannel-strategi. Amazon-forretningen optimeres supereffektivt med fokus på at maksimere profit gennem produktudvikling, emballageoptimering, grafisk indhold (branding), tekstuelle elementer, logistik, markedsudvikling, markedsføring mv.

02 BRANDOPMÆRKSOMHED

Amazon anvendes som platform til at øge kendskabet til dit brand blandt millioner af forbrugere og virksomheder. Indhold og brandelementer optimeres, så den visuelle identitet matcher din brandidentitet og understøtter både din virksomhed og dine forhandlere på Amazon.

03 PRODUKTTILSTEDVÆRELSE

Amazon bruges til at tilbyde dit ønskede produktsortiment på det pågældende marked, især hvis produkttilstedeværelsen ellers er begrænset af distributørers og forhandleres sortiment.

graph

04 SALGSKANALSKABENDE

Indkøbere fra detailkæder, indkøbsorganisationer og offentlige institutioner holder øje med produkter på Amazon og deres performance. Målet er at rangere højt i produktkategorier, blive opdaget af indkøbere og udvide dine afsætningskanaler.

05 DIRECT-TO-CONSUMER

Dit direkte salg til forbrugere øges i takt med behovet for adgang til forbrugerdata. Forbrugerdata er værdifuldt for forretningsudvikling, og Amazon er en fantastisk salgskanal til dette.

03 PRODUKTTILSTEDVÆRELSE

Amazon bruges til at tilbyde dit ønskede produktsortiment på det pågældende marked, især hvis produkttilstedeværelsen ellers er begrænset af distributørers og forhandleres sortiment.

04 SALGSKANALSKABENDE

Indkøbere fra detailkæder, indkøbsorganisationer og offentlige institutioner holder øje med produkter på Amazon og deres performance. Målet er at rangere højt i produktkategorier, blive opdaget af indkøbere og udvide dine afsætningskanaler.

05 DIRECT-TO-CONSUMER

Dit direkte salg til forbrugere øges i takt med behovet for adgang til forbrugerdata. Forbrugerdata er værdifuldt for forretningsudvikling, og Amazon er en fantastisk salgskanal til dette.

HANDLINGSPLANER &
RESSOURCER

HANDLINGSPLANER
& RESSOURCER

HANDLINGSPLANER
& RESSOURCER

Du får et klart overblik over projektets processer og deres indflydelse på din organisation, hvilket gør Amazon-projektet mere forståeligt og tilgængeligt for alle.

Modtag en visuel handlingsplan til projektstyring, som giver dig et tydeligt billede af, hvor projektet befinder sig i processen, så du altid er opdateret.

onboarding map

FAQ

Lav en produktstrategi, potentiale analyse og enhedskalkulation og saml det i en business case

Du skal inviteres af Amazon

Du bør kende og forhandle dine vilkår, og kan være en god ide hvis du har de rette betingelser

Lav en analyse af søgeord trafik, salg i kategorien og vurder din markedsposition

Afhænger af en markedsanalyse og produktkalkulation

Kommer an flere faktorer så som pris, logistik, markedsføring

Krav som EU stiller til dig som sælger eller Amazon som markedsplads

Vi anbefaler at starte smalt med fx 3-5 produkter på 1 Amazon marked

Kommer an på dine produkter, men USA, Tyskland og UK er de største markeder

Når dine produkter er stabilt sælgende og i vækst

Når du har styr på første marked og analyseret dig frem til potentiale

Lav nye produktkalkulationer, hav styr på logistikken, produktforsikring, salgsskat og vær klar til konkurrence

Mest søgte webshop og i vækst

Har været mange bud og dansk sprogversion er nu mulig på amazon.de

Omkring 18 lande og Amazon åbner jævnligt nye

Ja, du kan vælge flere lande og dermed sælge til det meste af verden fra forskellige Amazon Stores

Du kan komme i gang for helt ned til kr. 50.000

I flere lande er Amazon foretrukket af forbrugerne som mest trygge webshop grundet Amazons forbrugerfokus

Forhandlere kan som de fleste ikke lide konkurrence, men det drejer sig om for brand ownere at være tilstede hvor forbrugerne er

Der er forskellige muligheder alt efter hvordan du vil tilgå dine forhandlere på Amazon

Det kan et uforpligtende møde afdække

Ca. €40 pr. måned og en masse dokumenter der skal bevise din virksomhed og ansvarliges rigtighed

Bestemt ikke og du kan købe både biler og Bang & Olufsen på Amazon

En del i starten og ellers skal du sørge for disponering, bogholderi samt salg og marketing

Salgskanaler har alle deres områder at holde fokus på og Amazon compliance er det mest krævende

FAQ

Salgskanaler har alle deres områder at holde fokus på og Amazon compliance er det mest krævende

En del i starten og ellers skal du sørge for disponering, bogholderi samt salg og marketing

Bestemt ikke og du kan købe både biler og Bang & Olufsen på Amazon

Forhandlere kan som de fleste ikke lide konkurrence, men det drejer sig om for brand ownere at være tilstede hvor forbrugerne er

Ja, du kan vælge flere lande og dermed sælge til det meste af verden fra forskellige Amazon Stores

Lav en analyse af søgeord trafik, salg i kategorien og vurder din markedsposition